Laatste Recensie

Schep gerust op over jezelf

In ons binnenste huist een spin doctor die er voortdurend voor zorgt dat de buitenwacht een positief beeld van ons heeft. Mocht er onverhoopt een barstje in ons zelfbeeld komen doordat we bijvoorbeeld kritiek krijgen of een stomme fout begaan, dan redeneert de spin doctor net zo lang totdat het barstje is hersteld. Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, gebruikt in Menselijke gebreken voor gevorderden deze metafoor om aan te tonen dat het oppoetsen van ons zelfbeeld een universeel menselijke neiging is en dat dit proces vrijwel geheel onbewust verloopt. Waar de populaire filosoof Alain de Botton ons ego vergelijkt met een ballon die voortdurend prikjes moet incasseren, langzaam leegloopt om zichzelf daarna weer op te pompen, vertelt Vonk erbij welke psychologische mechanismes ervoor zorgen dat we ons staande houden in de boze buitenwereld. We houden onszelf - onbewust - voortdurend voor de gek, maar als we dit niet zouden doen, zouden we ten prooi vallen aan eeuwige zelftwijfel. Dan zouden we niks meer durven, uit angst om niet gezien, gewaardeerd en erkend te worden.

Menselijke gebreken voor gevorderden, een bundeling van 66 columns die eerder in Psychologie Magazine en Intermediair verschenen, gaat over zwaktes, over onhebbelijke neigingen, zoals negatieve kritiek negeren, je eigen talent overschatten of betweterigheid. Maar ook over pseudo-intimiteit, leedvermaak en slachtoffergedrag. Vonk haalt voorbeelden uit alledaagse ervaringen, meestal uit de werk- of relatiesfeer, soms uit de media of de politiek, en legt haarfijn uit hoe het ons lukt uiteindelijk dik tevreden te zijn met onszelf.

Neem de reactie op kritiek. Wie zichzelf wil leren kennen en verbeteren, zou feedback met open armen moeten ontvangen. Maar in de praktijk gaat het er anders aan toe, schrijft Vonk. Dan willen we zo goed mogelijk voor de dag komen en wimpelen we kritiek maar al te vaak af als niet opbouwend. En als we toegeven iets verknald te hebben, dan ligt de oorzaak bij de ander of hebben we pech gehad. Maar nooit zeggen we dat we gewoon te stom zijn.

De meeste mensen zijn met zichzelf bezig. Dat geldt voor de onzekere twijfelaar evengoed als voor de zelfverzekerde narcist. Wie zichzelf afvraagt of hij het wel goed doet, of hij aardig genoeg is of juist niet té aardig, is in feite de hele tijd met zichzelf bezig. Ironisch genoeg duidt dit gedrag ook op een vorm van narcisme, verborgen narcisme genoemd, betoogt Roos Vonk. De moraal: de meeste dingen die mensen doen, hebben niets met jou te maken. Je hoeft dus niet te piekeren, je kunt ontspannen en gewoon doen wat je leuk vindt.

Kennen we onszelf dan zo slecht? Ja, stelt Vonk, we zijn vreemden voor onszelf. Veel van onze waarnemingen en handelingen zijn gedelegeerd naar het onbewuste. We hebben nauwelijks zicht op onze drijfveren, ook al denken we van wel. We weten welke films of boeken we mooi vinden, met welke collega’s we willen samenwerken, maar we hebben geen idee waarom. Achteraf bedenken we een reden: ik vind deze man aardig omdat hij me aandacht geeft of ik werk graag bij dit bedrijf omdat ik collegialiteit belangrijk vind. Maar die bedenksels, schrijft Vonk, kloppen vaak helemaal niet met onze werkelijke drijfveren. Wil je jezelf echt leren kennen, kijk dan naar je gedrag en let niet op je bedoelingen en afwegingen. ‘Juist via de buitenkant kun je jezelf leren kennen, omdat je dan niet wordt misleid door bedenksels die je er achteraf bij verzint.’

Behalve een beeld van de menselijke tekortkomingen, schetst Menselijke gebreken voor gevorderden ook de kwalijke kanten van de psychologisering van de samenleving. Het treffendst verwoordt ze dit in de column waarin ze een televisie-interview van Martin Ṥimek met wijlen Piet Vroon bespreekt. Ṥimek gaat heel dicht bij Vroon staan en stelt hem een persoonlijke vraag. Vroon klapt dicht. Hier is volgens haar geen sprake van intimiteit, maar van intimidatie. Ṥimek overschrijdt respectloos de grenzen van de ander. Roos Vonk rekent ook af met de dictatuur van het gevoel, een bijproduct van de gepsychologiseerde samenleving. ‘Het lijkt zo soft en gevoelig om je gevoel te volgen, maar het is soms een doodordinaire manier om je zin door te drijven.’ Gevoel kan soms net zo dwingend en rechtlijnig zijn als de Bijbel.

De hoogleraar sociale psychologie onderbouwt al haar columns met resultaten van wetenschappelijk onderzoek, zonder daarbij in jargon te vervallen. Ze ontneemt de lezer de illusie dat hij beter is dan de ander, dat hij geen last heeft van zelfoverschatting of narcistische gevoelens of dat zijn observaties niet vertekend worden door vooringenomenheid. Ze schroomt daarbij niet zichzelf kritisch onder de loep te nemen. Bovendien laat ze de lezer, die al zijn zekerheden over zichzelf langzaam ziet verdampen, niet weerloos achter. Ze steekt hem geregeld een hart onder riem: ‘Je kunt beter opscheppen over jezelf dan de verdiensten van een ander roemen’, of: ‘Je moet juist wel over je grenzen heengaan. Alleen dan kom je tot ontwikkeling en een betere versie van jezelf.’ Blijmoedig blijft ze hem aansporen om na te denken, zichzelf kritische vragen te stellen en advocaat van de duivel te spelen.

Roos Vonk kan goed schrijven en ironie is haar niet vreemd. Uit de 66 stukjes rijst het beeld op van de gedreven wetenschapper die de academische psychologie naar de mensen wil brengen, maar ook van de vrouw die een hartgrondige afkeer heeft van betweterige politici en een grote liefde voor dieren. Maar bovenal toont ze nuchter en genuanceerd tegenwicht tegen de tijdgeest, waarin narcisme en emoties - hoe menselijk ook - de rationaliteit vertroebelen.

Roos Vonk: Menselijke gebreken voor gevorderden.

Scriptum Psychologie; 200 pagina;s; € 18,95.

ISBN: 978 90 5594 818 5

Dit artikel is gepubliceerd in de Volkskrant van 18 juni 2011

 

 

 

 

 

Recenties

De kunst van goed leven

Wie gelukkig wil worden, moet geen spullen meer kopen. Je wordt immers niet blij van dingen, maar van ervaringen. Schrap schuldgevoelens en afgunst uit...

Wij zijn slim

Het afgelopen jaar onderzocht Suzanne Weusten mentale uitglijders, variërend van kleine misgrepen tot grote ontsporingen. Ze schreef er een boek over. In...

Veerkracht

Sheryl Sandberg en haar man Dave Goldberg maken een trip naar Mexico om de vijftigste verjaardag van een vriend te vieren. Maar het weekend waarop ze zich...

De kracht van geld

  Ruzie over geld is de belangrijkste reden voor echtscheiding, zo concludeerden Amerikaanse onderzoekers in 2012, nadat ze zeven jaar lang 4500...

Gelijkhebben

    De afgelopen vijf jaar hebben we meer informatie geproduceerd dan gedurende de gehele geschiedenis van de mensheid. Goed om te weten, maar...

Hersenbeest

Wie herinnert zich niet het eerste moment van zelfbewustzijn, het besef dat je jezelf tegelijkertijd kunt ervaren én beschouwen. Je leeft van binnenuit...

Parkinson

Ik heb geen haast meer, denkt Henk Blanken, wanneer hij op 21 juni 2011 te horen krijgt dat hij ziek is. Tot dan toe heeft de ambitieuze journalist geleefd...

Beroofd van identiteit

In een samenleving waarin succes wordt bepaald door prestaties, is het rampzalig om je baan kwijt te raken. Wie zijn werk verliest, verliest zijn identiteit....

Haring aan de Seine

Marjoleine woont op kamers in Amsterdam als ze de vijftien jaar oudere Boy leert kennen, een stoere zelfverzekerde ex-ondernemer die net zijn vrouw en...

Vreemdgaan

  We leven in het tijdperk van de romantische liefde. Het volmaakte stel van nu zoekt alles bij elkaar: de geliefden zijn trouwe en loyale zielsverwanten...

Gelukkig oud worden

In zijn laatste levensfase voelt de mens zich gelukkiger dan in zijn jonge jaren. Wisten we dit maar eerder, dan hoefden we niet bang te zijn om oud te...

Relatietherapie

      Het beste recept voor een gezond en gelukkig leven is een goede relatie. Maar wat doe je als de liefde rafelrandjes krijgt of in...

Hoe de zwakken sterk worden

Een van de beroemdste gevechten uit het Oude Testament is de tweekamp tussen David en Goliath. Wat niemand verwachtte, gebeurde. De herdersjongen versloeg...

De dromenwever

Dromen interesseerden hem nauwelijks, zelfs zijn eigen schaarse dromen lieten hem koud. Totdat een vriendin hem vroeg of hij eens kon uitzoeken wat er...

Denkfouten

Op zoek naar pumps ontdekte ik in de uitverkoop een mooie aanbieding: het tweede paar schoenen voor de helft van de prijs. De zon scheen, de schoenverkoper...

Wachten op geluk

Het wachten op zijn kind kleurde de dagen van Coen Simon. Maar waarop wachtte hij eigenlijk? Dat weet je pas achteraf, als je vader wordt. Geldt dat niet...

Typisch testosteron

Wil je nog langer slaaf zijn van je testosteron of wil je je bevrijden uit de greep van je geslachtshormonen en een nieuwe man worden? In Typisch testosteron...

Wilskracht

Wie succes nastreeft, gezond wil blijven en een gelukkige relatie ambieert, heeft meer aan wilskracht dan aan intelligentie.   De Amerikaanse stuntman...

Iedereen liegt, behalve ik

Waarom vinden we de ene leugen aanvaardbaar en de andere niet? Jaren geleden sprak een piekfijn geklede vrouw me beleefd op straat aan. Of ik haar een...

Jessica Stern - Ontkenning

Terrorisme-expert Jessica Stern heeft een fascinatie voor gewelddadige mannen, haar verkrachter inbegrepen.   Jessica Stern is vijftien jaar oud...

Sherry Turkle - Alone Together

De moderne mens communiceert zich suf, maar heeft steeds minder contact. De mobiele telefoon is een verlengstuk van ons lichaam geworden. Kinderen die...

Roos Vonk revisited

Of ik achteraf nog achter de vijf sterren sta die ik op 18 juni in Boeken gaf aan Menselijke gebreken voor gevorderden van de Nijmeegse hoogleraar Roos...

The Social Animal

Wie denkt dat de mens primair het product is van zijn bewuste denken, heeft het mis. Het grootste deel van onze beslissingen verloopt onbewust, zo houden...

Breinboeken

Het lijkt wel alsof de aandacht voor het verbeteren van ons brein toeneemt naarmate computers sneller en slimmer worden.  Maar waarom willen we veel...

Uitblinkers

We geloven maar al te vaak dat iemands succes het resultaat is van talent, persoonlijkheid en individuele verdiensten, schrijft de Canadese wetenschapsjournalist...

Van oor tot oor

Waar zit het ego eigenlijk?  Waar bevindt zich het alerte zelf?  Met die vragen begint Van oor tot oor, een ontdekkingsreis door het hoofd.  De...

In Darwins woorden

Charles Darwin was als kind een middelmatige leerling. ‘Ik geloof dat al mijn leraren en mijn vader mij beschouwden als een doorsnee jongen met een...

Misleid door toeval

Ruim voordat vorig jaar de kredietcrisis uitbrak, voorspelde filosoof, essayist en hoogleraar onzekerheidskunde Nassim Nicholas Taleb dat de door de overheid...